Browse all bao-nguyen's Blog Posts

Bốn mùa yêu em

bao nguyen

Em sợ nếu em đi xa lần nữa, sẽ chẳng thể gặp lại anh. Cũng giống như anh hy vọng tm ra em d khng c thng t…

by bao-nguyen

read more