Browse all minh-giaa's Blog Posts

NHỮNG VÒNG TRÒN

Minh Giaa

NHỮNG VNG TRN Nhớ hồi ti chừng 7 tuổi, ng nội dẫn ti đến bn hồ c trong trang trại rồi bảo ti thử nm m…

by minh-giaa

read more

chuyen xe số 26

Minh Giaa

CHUYẾN BUS SỐ 26 (Giải Nh - Cuộc thi Viết truyện Kinh dị)- Bảo An l sinh vin năm 1 của một trường đại …

by minh-giaa

read more

THA THỨ MÃI MÃI

Minh Giaa

THA THỨ MI MI Người khc tha thứ cho bạn thi l khng đủ sau mỗi lỗi lầm. Bạn phải tha thứ cho chnh mnh v bi…

by minh-giaa

read more