Browse all ng-minh-hiu's Blog Posts

Nấu cơm

Ngô Minh Hiếu

Mình sẽ ḍy các bạn ńu cơm như th́ này nhé. Bước 1: Đ̉ mức gạo mình c̀n vào ǹi. Bước 2: Vo…

by ng-minh-hiu

read more

Game

Ngô Minh Hiếu

Bạn nào chơi game Chín Qúc Truỳn Kỳ khng nhỉ?. Game này hay lắm. Cứ nạp nhìu nhìu tìn là đứng…

by ng-minh-hiu

read more