Browse all tng's Blog Posts

Chỉ còn có nhau

Tùng

Chiều. Bng nắng đổ di dưới chn nh thờ. Trn đường, xe cộ vẫn nhộn nhịp qua lại như bnh thường vốn …

by tng

read more

Ngày của Cha

Tùng

Ti đ từng được đọc một cu chuyện về một người mẹ hỏi con mnh phần no trn cơ thể con người l quan …

by tng

read more