Browse all trn-vng's Blog Posts

GIÓ LẠNH GÒ HOANG

Trần Vàng

Đã lu r̀i chưa xảy ra chuỵn gh gớm đ́n ṿy. Và cu chuỵn còn được nhắc lại ŕt lu như đ̉ chứn…

by trn-vng

read more

NGÀY SINH NHẬT

Trần Vàng

Từ khi n sinh ra đ khng c ngy sinh nhật. Kể cả trong giấy khai sinh. Lc nhỏ n chẳng quan tm tới v cuộc sống c…

by trn-vng

read more