Browse all trn-vng's Blog Posts

Người miền Trung

Trần Vàng

Nhn sơ qua bản đồ Việt Nam, nếu mường tượng đy l một người phụ nữ, đầu đội nn l, đi lưng gầy …

by trn-vng

read more

NGOẠI ƠI!

Trần Vàng

Năm thng cc chu ngoại đều lớn cả sao ngoại lại cứ nhỏ b hơn vậy ngoại, vẫn lủi thủi ngoi vườn rau,…

by trn-vng

read more