فرشته فروغ درباره سینمای رایگان، فیلم های رایگان و به قدرت رساندن زنان در افغانستان، آسیای مرکزی و جنوبی

Uploaded on Monday 28 January 2013

DESCRIPTION

Film Annex's mission to distribute Free Movies and Free Films is now connecting Central and South Asia to the rest of the world. The World of Entertainment is now merging with the World of Education and Business Development. Film Annex's mission is to finance, hire and reward the best writers and filmmakers in Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Maldives, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Tajikistan, Turkmenistan, and Uzbekistan. Female filmmakers will also be featured in the new and extremely successful Women's Annex platform. Please register as soon as possible to Film Annex. Our editorial team will work with you. Our email is


هدف فیلم انکس در پخش فیلم ها به صورت رایگان حالا به اتصال آسیای مرکزی و جنوبی به سایر نقاط جهان منتهی میشود. دنیای سرگرمی در حال حاضر به یکجا سازی دنیای تحصیلات و انکشاف تجارت میپردازد. هدف فیلم انکس حمایت مالی، استخدام و پاداش دادن به بهترین نویسندگان و فیلم سازان در افغانستان، بنگلادش، بوتان، هند، قرقیزستان، قزاقستان، مالدیو، نپال، پاکستان، سریلانکا، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان میباشد.زنان فیلمساز نیز در فضای جدید زنان انکس در نظر گرفته شده اند. لطفا هر چه زودتر در فیلم انکس ثبت نام نمایید. تیم ویراستاری ما با شما همکار خواهد بود.

DETAILS

Language: English

Length: 3:34

Country: United States

License:
Creative Commons License

فرشته فروغ درباره سینمای رایگان، فیلم های رایگان و به قدرت رساندن زنان در افغانستان، آسیای مرکزی و جنوبی by bitLanders is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.


160