اگزمر- آموزش کودکان افغان با کمک بشر دوستانه پایدار

Uploaded on Friday 3 May 2013

DESCRIPTION

این یک ویدئوی نمایشی برای اگزمر هست. یک پلت فرم آموزشی و تعاملی با سیستم پرداخت نیمه بورسیه ای. اگزمر توسط سیتادل نیویورک توسعه یافت. این سیستم به راحتی به زبانها و فرهنگ های کشورهای منطقه پیوند خورده است. این سیستم همچنان شامل برنامه های آموزشی رسانه های اجتماعی و جستجوگرها است، طوریکه به شاگردان طرز نوشتن و توزیع رسانه های اجتماعی تدریس میشود. سیتادل نیویورک شاگردان کشورهای در حال توسعه مثل افغانستان را به منظور کمک برای بهبود تواناییشان به هم متصل میکند.
سیستم اگزمر توسط سه خانم افغان استثنایی، رویا محبوب، فرشته فروغ و الهه محبوب طراحی شده است. طراحی های دیگر در اگزمر توسط فرانسیسکو رولی با همکاری مهندسان نرم افزاری در اروپا و آمریکا انجام شد.
این ویدئو توسط توماس شاتس خلق شده است، یک انیمیشن سازی که سالیان سال است با فیلم انکس همکاری میکند. وی همچنان نقاشی های را هم برای کلاسهای اینترنتی که در افغانستان ساخته شده اند ارائه کرده است

DETAILS

Language: Farsi

Length: 1:02

Country: Afghanistan

License:
Creative Commons License

اگزمر- آموزش کودکان افغان با کمک بشر دوستانه پایدار by bitLanders is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.


160