مصاحبه با فاطمه حیدری

Uploaded on Thursday 26 September 2013

DESCRIPTION

این ویدیو در مورد فاطمه حیدری است. او یک متعلم افغان در سنت تیموتی در ماری لند¸ ایالات متحده امریکا می باشد. در این مصاحبه او خود را معرفی کرده و در مورد سرگذشت زندگی اش ¸ تجربیات اش به عنوان یک دختر افغان صحبت می کند. فاطمه حیدری از دوازده سالگی شروع به بلاگ نویسی کرده است و حالا فیلم آنکس زمینه را مساعد نموده تا بتواند بیشتر بنویسد و همچنین درباره نقش اش در فیلم آنکس صحبت می کند.

DETAILS

Language: Farsi

Length: 00:04:35

Country: Afghanistan

License:
Creative Commons License

مصاحبه با فاطمه حیدری by Digital Citizen Fund is licensed under a Creative Commons Public Domain 3.0 License.


160