زنده گی فروغ فرخزاد

Uploaded on Wednesday 18 December 2013

DESCRIPTION

زنده گی و شعر فروغ فرخزاد بانوی شعر پارسی
فروغ فرخزاد یکی از بزرگترین بانوان شعرپارسی ،اکنون درفهرست شاعران ایران جایی ندارد.
اگرچه ایران نام وی را ازفهرست شاعران ایرانی بیرون کرده است اما شعرهای فروغ قلب میلیون ها فارسی زبان را تسخیرکرده است وشعرهای او درزبان های پیرو جوان جاریست.

اگرچه پارسال اعلام شد که نام فروغ به گونه رسمی از فهرست شاعران ایرانی کشیده شده است، اما شعرهای فروغ چنان جذاب واثرگذارند که هم اکنون چهل وپنج سال پس از مرگ فروغ شعرهای وی نه تنها زبانزد نسل کهن ،بل در زبان بیشترجوانان فارسی زبان جاریست وصفحه های انترنیتی فراوانی با نام فروغ ساخته شده اند که شعرهای وی را درآنها میگذارند، کاری که حتی تا کنون برای شاعران نامداری چون حافظ وسعدی نشده است.
فروغ فرخزاد نخستین شاعر زن است که احساسات لطیف زنانه را در قالب شعربیان کرد.
فروغ فرخزاد بانوی شعرمعاصرفارسی در ماه جدی سال ۱۳۱۳ هجری خورشیدی در محلۀ امیریۀ تهران به دنیا امد. پدرش محمد فرخ زاد یک نظامی سختگیر بود و مادرش زنی ساده و خوش باور.
فروغ فرزند چهارم یک خانوادۀ نه نفری بودو چهار برادر به نام های امیر مسعود، مهرداد و فریدون و دو خواهر به نامهای پوران و گلوریا داشت.

DETAILS

Language: Farsi

Length: 7:30

Country: Afghanistan


160