کوچه کاه فروشی شهر کهنه کابل

Uploaded on Monday 13 January 2014

DESCRIPTION

این فیلم در باره یکی از جاهای مشهورو تاریخی ولایت کابل ساخته شده است
کوچه کاه فروشی که بیش از صد سال قدامت و در شهر کهنه کابل موقعیت دارد که با دیدنش شما تعجب میکنید دوکاکین گلی کهنه ، ساختمان های خمیده وبازاری از پرنده گان افغانی وخارجی در این کوچه دیده میشود. این کوچه 300 متر طول دارد و بزرگ ترین عرض این کوچه 3 متر است . ما بارو داریم که بادیدن این فیلم شما لذت میبرید .

DETAILS

Language: Farsi

Length: 5:36

Country: Afghanistan

License:
Creative Commons License

کوچه کاه فروشی شهر کهنه کابل by Kabul Women's Annex is licensed under a Creative Commons Public Domain 3.0 License.


160