مصاحبه با دیبا صدیقی بازی کن تیم بانوان استقلال

Uploaded on Tuesday 14 January 2014

DESCRIPTION

دیبا صدیقی 14 ساله یکی از دروازه بانان تیم بانوان استقلال است. دیبا از طرف فامیل به خصوص پدر خود تشویق میشود که به بازی فوتبال ادامه دهد. او از زمان طفلیت به فوتبال علاقه مندی زیاد داشته است تا اینکه امروز یکی از بهترین دروازه بانان تیم استقلال است. او مدت دو سال میشود که فوتبال میکند و در حال حاضر بازی کن تیم بانوان استقلال است. دیبا در زندگی ورزشی خود می خواهد که منصور فقیریار ( دروازه بان تیم ملی افغانستان ) را اولگوی خود انتخاب کند. وی میخواهد که در آینده یک دروازه بان خوب و یک داکتر عالی در سطح جامعه خود باشد. پیام این دختر افغان برای دیگر دختران این سرزمین اینست که درپهلوی کارهای روزمره خود ورزش کنند تا صحتمند باشند.

DETAILS

Language: Farsi

Length: 2:38

Country: Afghanistan

License:
Creative Commons License

مصاحبه با دیبا صدیقی بازی کن تیم بانوان استقلال by Women'sAnnex Sports is licensed under a Creative Commons Public Domain 3.0 License.


160