Movies by Reginfons-3062

bago mag swimming... :P
bago mag swimming... :P
Tanaw tanaw sa mga nasa baba.... dami rin nag outing...
Tanaw tanaw sa mga nasa baba.... dami…
While preparing the
While preparing the "FUNCTION HALL"
18. Aerial video
18. Aerial video
17. Aerial video
17. Aerial video
16. Aerial video
16. Aerial video
15. Aerial video
15. Aerial video
14. Aerial video
14. Aerial video
13. Aerial video
13. Aerial video
12. Aerial video
12. Aerial video
11. Aerial video
11. Aerial video
10. Aerial video
10. Aerial video
9. Aerial video
9. Aerial video
8. Aerial video
8. Aerial video
7. Aerial video
7. Aerial video
6. Aerial video
6. Aerial video
5. aerial video..
5. aerial video..
4. aerial video
4. aerial video
2. Guitar101 -- Buko
2. Guitar101 -- Buko
aerial view4
aerial view4